Background

Chwaraeon Betio Iâ


Mae chwaraeon iâ yn cynnwys gwahanol weithgareddau chwaraeon a berfformir ar rew. Mae'r chwaraeon hyn fel arfer yn cael eu chwarae ar rinc iâ, cylchoedd iâ neu arwynebau iâ naturiol. Dyma rai chwaraeon rhew poblogaidd:

  Hoci Iâ: Gêm lle mae chwaraewyr y tîm yn ceisio llithro puck ar ffurf poc i gôl y tîm arall. Gelwir NHL (Cynghrair Hoci Genedlaethol) yn gynghrair proffesiynol lefel uchaf y gamp hon.

  Sglefrio Ffigyrau: Cymysgedd o ddawnsio iâ ac athletau yn cael eu perfformio'n unigol, mewn parau neu grwpiau. Mae chwaraewyr yn ennill pwyntiau drwy wneud symudiadau a throeon o anhawster mawr.

  Sglefrio Cyflym: Camp lle mae athletwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn rasys pellter byr, canolig neu hir. Mae categorïau trac byr a phellter hir yn y Gemau Olympaidd.

  Cyrlio: Camp lle mae chwaraewyr yn ceisio cyfeirio cerrig gwenithfaen trwm sy'n llithro ar rew i'r ardal darged. Gall cyd-chwaraewyr reoli cyflymder a chyfeiriad y garreg trwy rwbio arwyneb yr iâ gyda'u hysgubau.

  Bandy: Yn debyg i hoci iâ, ond yn chwarae ar gae mwy ac yn defnyddio pêl. Mae'n arbennig o boblogaidd yn Sweden a Rwsia.

  Sglefrio Cydamserol: Math o sglefrio ffigur yn seiliedig ar dîm a berfformir gan sglefrwyr lluosog. Mae timau'n casglu pwyntiau trwy berfformio symudiadau cydamserol ynghyd â cherddoriaeth.

  Dringo iâ: Y gweithgaredd o ddringo ar arwynebau wedi'u gorchuddio â rhew. Gellir ei wneud fel gweithgaredd cystadleuol a hamdden.

Mae chwaraeon iâ yn boblogaidd iawn, yn enwedig mewn rhanbarthau hinsawdd oer, ac mae llawer o'r chwaraeon hyn wedi'u cynnwys yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf. Mae angen cydbwysedd, cydsymud a dygnwch corfforol ar gyfer y chwaraeon hyn, yn enwedig ar rew.

Prev Next